دریافت(دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم)

نام فایل : پاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 32 حجم : 3 مگابایت بنام خدا پاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم سیم پیچی ها چه در روتور باشند چه در استاتور،بر دو نوع اند: 1.سیم پیچی باز از این نوع سیم پیدانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم||سی پی50529238|cpi1699565|
هم اکنون فایل با موضوع دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : پاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 32


حجم : 3 مگابایتبنام خدا
پاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم

سیم پیچی ها چه در روتور باشند چه در استاتور،بر دو نوع اند:

1.سیم پیچی باز
از این نوع سیم پیچی در ماشین های جریان متناوب استفاده می شود.
2.سیم پیچی بسته
سیم پیچی ماشین های جریان متناوب از این نوع اند.سیم پیچی ماشین جریان مستقیم:

این نوع سیم پیچی از نوع دوطبقه است یعنی ضلع اول پیچک در طبقه بالای یک شیار و ضلع دوم آن در طبقه پایین شیار دیگر و به فاصله تقریبی یک
گام قطب قرار می گیرد.
شکل یک


حلقه ها و پیچک ها
حلقه شامل دو هادی است که به کمک یک اتصال انتهایی به هم پیوسته اند.

همان طور که دیده می شود ،
پیچک ها الماسی شکل ساخته می شوند.
همچنین یک ضلع پیچک نسبت به ضلع دیگر
بالاتر ساخته می شود تا ضلع اول در طبقه بالای
یک شیار و ضلع دوم در طبقه پایین شیار دیگر
قرار گیرد. این چینش آرمیچر را در برابر نیروهای
چرخشی مقاوم می کند.


پیچک ممکن است یک یا چند حلقه داشته باشد.

از اتصال چندین حلقه به صورت سری، کلاف حاصل می شود.
گام پیچک
تعداد دندانه هایی که به و سیله دو ضلع یک پیچک پوشیده می شود گام پیچک نام دارد. معمولا گام پیچک برابر گام قطب است مگر در حالاتی که آن را گام کوتاه یا گام کسری می نامیم.
بعضی اوقات نیز ممکن است تعداد شیارها به تعداد قطبها بخش پذیر نباشد در این حالت معمولا نزدیک ترین عدد صحیح به گام قطب در نظر می گیرند.
مثلا اگر سیم پیچی 37 شیار و 4 قطب داشته باشد، گام قطب 9.25 می شود بنابر این گام پیچک 9 شیار انتخاب می شود اگر در این حالت ضلع اول پیچک در شیار 1 قرار گیرد ضلع دوم آن در شیار دهم(10=9+1) قرار می گیرد.
انواع سیم پیچی های جریان مستقیم
در ماشین های جریان مستقیم عموما دو نوع سیم پیچی به کار برده می شود:
1.سیم پیچی در هم
2. سیم پیچی موجی
در این نوع سیم پیچی اتصال انتهایی به تیغه کموتاتور متصل است.اگر شمای گسترده را در نظر بگیریم:


در این شکل نحوه پشت سر هم قرار گرفتن پیچک ها در سیم پیچی حلقوی نشان داده شده است:
سیم پیچی موجی
در این نوع سیم پیچی انتهای یک پیچک به سر پیچک بعدی متصل می شود.یعنی دو پیچک متوالی به اندازه دو گام قطب از همدیگر فاصله دارند.
باز شمای گسترده این نوع سیم پیچی را بررسی می کنیم:

در این شکل نحوه پشت سر هم قرار گرفتن پیچک ها در سیم پیچی موجی نشان داده شده است:
در ادامه ابتدا به تبیین اصطلاحاتی می پردازیم و سپس این دو نوع سیم پیچی را به صورت دقیق تر بررسی می کنیم.
گام عقب:
فاصله بین ضلع بالا و ضلع پایین یک پیچک که در طرفی که کموتاتور نیست را گام عقب می نامند.و آن را با نشان می دهند.

گام عقب در سیم پیچی های در هم و موجی را می توانید در این شکل ببینید:


حلقوی
موجی
گام جلو
به فاصله بین دو پیچک که به یک تیغه کموتاتور وصل می شود گام جلو می گویند و با نشان می دهند.
اگر اشکال مربوط به شمای گسترده سیم پیچی را بررسی کنیم در می یابیم که گام جلو بر ابعاد پیچک ها بی تاثیر است و فقط نوع سیم پیچی را مشخص می کند.

گام سیم پیچی
فاصله بین شروع سرهای دو پیچک متوالی که بر حسب ضلع پیچک بیان می شود را گام سیم پیچی می نامیم و با نشان می دهیم.
....