دریافت(برنامه تحت اکسل طراحی پله مستقیم دو طرفه)

ایننوعپله , متداولترین پله در ساختمانهای معمولی میباشد که پس از طی یک ردیف پله , شخص به پاگرد وسط رسیده و با چرخش 180 درجهای ردیف دوم را طی کرده و به سطح طبقه میرسد. این پله به خاطر دو قسمتی بودن , طول زیادی را اشغال نمیکند و پاگرد وسط باعث استراحت شبرنامه تحت اکسل طراحی پله مستقیم دو طرفه||سی پی50059707|cpi1699565|طراحی انواع راه پله,طراحی پله مستقیم دو طرفه,طراحی پله رفت و برگشتی ساختمان
هم اکنون فایل با موضوع برنامه تحت اکسل طراحی پله مستقیم دو طرفه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این‌نوع‌‌پله , متداول‌ترین پله در ساختمان‌های معمولی می‌باشد که پس از طی یک ردیف پله , شخص به پاگرد وسط رسیده و با چرخش 180 درجه‌ای ردیف دوم را طی کرده و به سطح طبقه می‌رسد. این پله به خاطر دو قسمتی بودن , طول زیادی را اشغال نمی‌کند و پاگرد وسط باعث استراحت شخص استفاده کننده می‌شود. در ادامه برنامه تحت اکسل طراحی این نوع پله را می‌توانید دریافت کنید.


نمایی از محیط برنامه