دریافت(سیستم 69 باس به روش مستقیم)

در این پروژه ما میخواهیم پخش بار یک سیستم 69 باس را بوسیله روش مستقیم انجام دهیم. برای این سیستم مقدار توان بیس و ولتاژ بیس به بصورت زیر تعریف شده است: MVAb=10 و KVb=12.66 در زیر نتایج M-file آورده شده و در آخر گزارش نیز شکل موج ولتاژ باسهای مختلف راسیستم 69 باس به روش مستقیم||سی پی374459|cpi1699565|Direct load flow, 69باس
هم اکنون فایل با موضوع سیستم 69 باس به روش مستقیم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پروژه ما میخواهیم پخش بار یک سیستم 69 باس را بوسیله روش مستقیم انجام دهیم.

برای این سیستم مقدار توان بیس و ولتاژ بیس به بصورت زیر تعریف شده است: MVAb=10 و KVb=12.66

در زیر نتایج M-file آورده شده و در آخر گزارش نیز شکل موج ولتاژ باس‌های مختلف را که توسط برنامه اجرا شده مشاهده می‌کنیم.